Оснивачка скупштина

У складу са одредбама Закона о удружењима, на оснивачкој скупштини у Београду, усвојен је статут.